FAQ om kanadensiskt eTA

FAQ om kanadensiskt eTA

Vanliga frågor

Vad är en kanadensisk eTA (elektronisk resetillstånd)?

Sedan 2016 har eTA varit ett obligatoriskt krav för visum-befriade utländska medborgare som planerar att resa till Kanada med flyg. Godkännandet kopplas elektroniskt till ditt pass och gäller i fem år eller fram tills det datum ditt pass utlöper, beroende på vilket datum som kommer först. eTA kan användas för transitering, turism eller företagsbesök i upp till sex månader.

En godkänd eTA bekräftar resenärens behörighet att resa till Kanada utan visum, och fungerar som ett visum-befriande dokument. eTA tjänar nästan samma syfte som ett visum, men ansökningsmetoden är mycket enklare jämfört med en visum-ansökan. En visum-ansökan är en mer tidskrävande process, jämfört med en eTA-ansökan som bara tar några minuter.

Vem behöver en kanadensisk eTA?

eTA är inte nödvändig för alla utländska medborgare som väljer att resa till Kanada. eTA-kraven påverkar endast resenärer från visumfria länder, t.ex. vissa europeiska nationer, samt resenärer från Australien och Nya Zeeland. Alla utländska medborgare vars hemland inte ingår i några viseringsbefrielseavtal med Kanada har sina visumkrav opåverkade efter införandet av eTA.

Jag reser till Kanada via båt, kryssningsfartyg eller genom att köra över gränsen, behöver jag eTA?

Nej, eTA krävs för resenärer som anländer till Kanada via kommersiella eller chartrade flygningar.

Hur länge kan jag stanna i Kanada med eTA?

Godkända eTA-innehavare har rätt att stanna upp till sex månader, men kanadensiska gränskontrollanter bestämmer exakt hur lång tid vid ankomsten, och kommer vanligtvis att stämpla den exakta varaktigheten i resenärens pass.

Jag är en amerikansk eller kanadensisk medborgare, behöver jag eTA?

Nej. Amerikanska eller kanadensiska medborgare (eller de som är permanent bosatta i Kanada) är undantagna från eTA-kravet.

Vad är ålderskraven för eTA?

Alla eTA-berättigade resenärer,oavsett ålder, måste ansöka om eTA.

Jag har redan ett kanadensisk resevisum men håller även ett pass från ett visumfritt land, behöver jag eTA?

Nej, du kan resa med hjälp av ditt befintliga pass och ditt visum. Om du vill kan du ansöka om eTA med passet i det visumfria landet.

Vanliga frågor om ansökningen

Hur ansöker jag om en kanadensisk eTA?

Hela eTA-ansökan är webbaserad, och det är därför relativt enkelt att lämna in en ansökan. Alla eTA-berättigade resenärer måste lämna in sina ansökningsuppgifter online. När eTA-ansökan är godkänd, kommer du att bli underrättad via e-post. En godkänd eTA krävs innan du går ombord ett flygplan till Kanada. Resenärer som inte erhåller en godkänd eTA får inte gå ombord, oavsett om deras eTA-ansökan fortfarande är i behandling.

Onlineapplikationen tar ungefär tio minuter per resenär. Du måste se till att du har ett giltigt pass, samt rese och kontaktuppgifter för varje resenär, tillsammans med ett kredit- eller betalkort för att betala eTA-avgiften per inlämnad ansökan. Varje resenär i din grupp eller familj behöver en godkänd eTA. Om du är berättigad kan du ansöka om eTA nu.

Hur lång tid tar det för att få en eTA godkänd?

De flesta eTA-applikationer godkänns inom några minuter, men det är inte ovanligt att vissa applikationer behöver bearbetas under flera dagar eller veckor. IRCC kommer att kontakta dig om ytterligare information krävs för att behandla din ansökan.

Vad är varaktigheten för en godkänd eTA?

När din eTA har godkänts så är den giltig i upp till fem år efter utfärdandet, eller till och med det datum då passet löper ut, beroende på vilket datum som kommer först.

Behöver jag ett visum om jag passerar Kanada utan att stoppa?

Om du är medborgare i ett land som inte är visumfritt för Kanada-resor, så behöver du ett transitvisum för att kunna passera genom Kanada utan att stanna. Detta krävs även om din transitering tar mindre än 48 timmar. Ett transitvisum är kostnadsfritt. Fyll i ansökan om besökarvisum (Temporary Resident Visa) och välj transitvisum från listan med alternativ på formuläret.

Om du kommer från ett land som är visumbefriat, och därför behöver eTA för att besöka Kanada, så behöver du också eTA för att passera genom Kanada.

Du behöver möjligen inte ett transitvisum eller eTA om du reser till eller från USA. Vissa utländska medborgare uppfyller särskilda krav i enlighet med Transit Without Visa Programmet (TWOV) och Kinas transitprogram (CTP) vilket gör det möjligt för dem att transitera via Kanada på väg till och från USA utan ett kanadensiskt transitvisum.

Kan jag fortfarande resa till Kanada om jag har lämnat in min eTA-ansökan men ännu inte fått ett slutgiltigt beslut?

Nej, du får inte gå ombord på några Kanada-bundna flygplan tills din eTA är godkänd. Även om du har blivit ombedd att tillhandahålla stöddokumentation och skickat bevis till IRCC, är du fortfarande inte behörig att resa till Kanada fram tills du får en godkänd eTA.

Kan jag ansöka om eTA på uppdrag av någon annan?

Ja, om du är en förälder eller vårdnadshavare för en minderårig under 18 år eller har tillstånd att ansöka på uppdrag av någon i din reseförening, kan du göra det.

Du måste ange på eTA-ansökningsblanketten att du ansöker på uppdrag av någon annan, samt ange ditt förhållande till sökanden.

Se till att du har alla nödvändig passinformation, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, reseinformation och annan bakgrundsinformation för att slutföra ansökan på uppdrag av någon annan.

Kan jag rätta ett misstag på min eTA-ansökan?

Misstag kan inte korrigeras på eTA-ansökan. Istället krävs det att en ny ansökan lämnas in. Ett ny ansökan kan orsaka förseningar om du inte har fått ett beslut om din första ansökan. På grund av detta rekommenderas sökanden att alltid ange korrekt information i formuläret.

Har jag chans att få eTA med ett belastningsregister?

Ja, du kan fortfarande ansöka om en eTA och du får möjlighet att förklara omständigheterna kring eventuell kriminell historia. Förklaringarna du lämnar kommer att ses över, så du får möjligheten att få eTA.

Jag har fått ett nytt pass efter att jag senast skaffade eTA, måste jag ansöka igen?

Ja, om du har fått ett nytt pass sedan ditt senaste eTA-godkännande, måste du ansöka om eTA igen.

Hur kan jag kontrollera statusen för en befintlig eTA eller väntande eTA?

Du kan kontrollera statusen på en eTA-applikation genom att besöka hemsidan.

Vanliga frågor om betalning

Krävs det en betalning för att behandla en ansökan?

Ja, om betalningen inte tas emot kommer din ansöksbehandling inte att påbörjas.

Hur kan jag betala för eTA?

Sökande kan göra betalningen för eTA med debitkort eller kreditkort utfärdat av Visa®, MasterCard®, American Express® samt många andra betalningskortutgivare.

Jag försökte göra en betalning men får ett felmeddelande, vad gör jag?

När du har fått detaljer om betalningsfelet följer du instruktionerna på skärmen eller kontaktar din bank eller kortutgivare för mer information.

Diverse vanliga frågor

Vad är fördelarna med eTA-systemet?

Huvudsyftet med detta system är att identifiera de personer som inte är berättigade att komma in i Kanada. Resenärer som inte bör flyga till Kanada, till exempel personer med kriminalregister eller utan rättighet att flyga, kan snabbt identifieras genom detta system. För de resenärer som faktiskt kvalificerar sig så är screeningen och själva resan mer effektiv och enkel med hjälp av detta system.

Vad kommer eTA-systemet att kosta de kanadensiska skattebetalarna?

I dollarns aktuella värden bedöms det att analysperioden (2014-2024) i eTA-programmet kommer att kosta 167,74 miljoner dollar ($). Netto-beloppet för dessa bestämmelser är näst in till obefintligt, så berörda parter kommer inte att få några netto-kostnader heller.

Medan de beräknade kostnaderna ovan, antog GoC att det kommer att samla in cirka 23,1 miljoner dollar ($) årligen på eTA-ansökningsavgifter. Då kommer de att spara cirka 1,8 miljoner dollar ($) årligen, i kostnader som relaterar till att ta bort oönskade parter ifrån Kanada. I enlighet med nyhetstidningen "The Gazette" kommer det enligt CBSA att kosta mellan cirka 398,00 dollar ($) och 798,00 dollar ($) per oönskad individ, beroende på hur länge de hålls kvar.  I jämförelse med eTA-systemet som kommer kosta 23,2 miljoner dollar att etablera och endast 19,5 miljoner dollar per år i administration.

Turism-industrin kan uppleva en del marknadskostnader om de väljer att marknadsföra eTA-kraven till alla utländska medborgare som kan vara intresserade av att resa till Kanada.

Medan eTA inte kommer falla in om CBA:s omfattning så är det ansett att besökande ifrån länder med visum-undantag (utöver vissa undantag) kommer att behöva betala en avgift för att få eTA, samt också ta sig tiden att göra det. För den stora massan kommer det dock endast ta minuter och avgiften bör inte vara avgörande.

Det är också ansett att turismen kan få en kortsiktig påverkan på grund av övergången till eTA, men det anses inte resultera i några permanenta förändringar för turismen i Kanada. Den potentiella minskningen i turismen kommer balanseras av den okomplicerade naturen av eTA-programmet. Det faktum att det är giltigt i fem år, och att det endast kostar 85 dollar ($). Möjlig minskningar kommer också visa sig genom mer distinkt och personlig risk-bedömning, än vad som tidigare varit möjligt.

Besökande som kommer till Kanada via land eller hav kommer inte att krävas på ett eTA, men det tros inte att komma vara något extra tryck på dessa, eftersom det kommer meddelas att de kommer ha samma genomgående inspektionsstandarder som tidigare. Det är inte heller troligt att avgiften på 85 dollar ($) kommer att resultera i att potentiella besökande kommer att byta transport-medel. Det kommer troligt vis att bli en justeringsperiod eftersom besökare är medvetnare om inspektionsregimerna på alla gränskontroller, oavsett krav på eTA-godkännande.

Men det har noterats att GoC kanske inte har tagit de ökade resurserna för behandling av TRP:s (Temporary Resident Permits) i beaktande, för utländska medborgare med visum-undantag, men som är oönskade. Det kommer förmodligen också bli problem med vissa utländska medborgare med visum-undantag, vars permanenta uppehålls-kort har utgått. Innan kunde de gå ombord ett plan och komma till Kanada utan CBS eftersom de hade permanent uppehållstillstånd. Det här kommer att leda till en ökning av Kanadas medborgarskapskrav, men också en ökning av resedokumenten som måste utfärdas för de med permanent uppehållstillstånd , samt ökat antal fall för Immigration Appeal Division.