Kontrollera eTA-status

Kontrollera status för din eTA-ansökan nedan för att ta reda på om din eTA fortfarande är giltig, har gått ut eller har nekats. Ett Canada eTA är giltigt i fem år eller till det datum då ditt pass löper ut, beroende på vilket som inträffar först. Du måste ansöka om ett nytt eTA om du har fått ett nytt pass sedan din senaste ansökan. Om du efter flera veckor fortfarande inte har fått något beslut om din eTA-ansökan kan du kontakta vårt supportteam. eTA-statusen kan delas in i flera kategorier, som var och en anger ett annat skede eller resultat av ansökningsprocessen. Här är några av de vanligaste statuskategorierna:

"Ytterligare information krävs": Ansökan kunde inte behandlas med den information som lämnats och ytterligare information eller dokumentation krävs. Du kan få ett meddelande som beskriver vilka ytterligare uppgifter som behövs för att gå vidare med din ansökan.

"Ansökan har dragits tillbaka": Ansökan har dragits tillbaka av den sökande eller myndigheterna. Du kan behöva lämna in en ny ansökan om du vill resa.

"Godkänd": Din eTA-ansökan har godkänts. Du har nu tillstånd att resa till Kanada. eTA är elektroniskt kopplat till det pass som du använde i ansökan.

"Annullerad": Detta indikerar att ett eTA som tidigare beviljats har annullerats på grund av särskilda skäl som kan variera från säkerhetsfrågor till att ta reda på att informationen som lämnades under ansökan var falsk.

"eTA har löpt ut": Din tidigare godkända eTA har nu gått ut. En eTA är vanligtvis giltig i fem år eller tills ditt pass går ut, beroende på vad som inträffar först.

"Ej godkänd": Din ansökan har avslagits. Du är inte behörig att resa till Kanada med eTA. Om du fortfarande vill resa kan du behöva ansöka om ett traditionellt visum.

"Hittades inte": Om du just har ansökt om ett eTA och din ansökningsstatus visas som "Not Found", vänligen vänta några timmar på att ansökan ska behandlas innan du kontrollerar igen.

"På vänt": Denna status kan användas för ansökningar som är vilande, t.ex. för att invänta resultatet av en annan visum- eller invandringsprocess.

"Under granskning": Din ansökan granskas för närvarande. Detta innebär vanligtvis att ytterligare kontroller utförs och att det kan ta lite tid innan ett beslut fattas.

Kontrollera eTA-status

?
?
?
?
?

VÅRA NUMMER

 • • Över 96 % av eTa-ansökningarna godkänns inom 15 minuter
 • • Brådskande ansökningar, genomförda inom 5 minuter
 • • Kundtjänsten finns tillgänglig dygnet runt på e-post och telefon

VÅRA TJÄNSTER

 • • Flera ansökningar med en betalning
 • • Korrekt bekräftelse av information för att minska riskerna av avslag
 • • Ingen behandlingsavgift om resan inte godkänns
 • • Godkännande-nummer sänds direkt till din e-post

KREDIT- ELLER BETALKORT

 • Kostnaden för varje individuell ansökan är $85. Vänligen notera att du kommer behöva fylla i en ansökan för var och en av resenärerna i din familj/resegrupp.

DIREKT ETA-BEHANDLING

 • CANADA-ETA.SE ha implementerat IPN-systemet (Instant Payment Notification), vilket låter din eTA-ansökan behandlas direkt. Ditt eTA-godkännande levereras elektroniskt direkt till din e-post.

SÄKER SSL-TRANSAKTION

 • CANADA-ETA.SE drivs med fullt fokus på de internationella bestämmelserna inom PCI-DSS (Standard Payment Card Industry - Data Security Standard) , vilka avgörs av de stora kreditkortföretagen, för att skydda deras kunders personliga information.

SUPERB KUNDTJÄNST

 • Vårt vänliga kundtjänst-team finns tillgängliga dygnet runt för att svara på alla frågor du kan ha om din ansökan. Om du inte är säker på din visum-situation, eller om du är osäker på om du är berättigad. Läs då vår rådgivningsguide.