Vad har Kanada för eTA-krav för resenärer med flera medborgarskap?

Ändrat: Mar 10, 2020 | Tags: Kanada eTA flera medborgarskap, Kanada eTA frågor

Måste kanadensiska medborgare ansöka om eTA för att resa till Kanada?

Nej. Kanadensiska medborgare måste inte ha ett eTA-tillstånd. Det behöver inte heller personer som har flera medborgarskap och som har ett kanadensiskt pass samt ett pass från ett eTA-land. Om du har ett kanadensiskt pass och ändå försöker att ansöka om eTA så kommer systemet antingen att förhindra att du skickar in din ansökan, eller så kommer din ansökan att avbrytas då du betecknas som kanadensisk medborgare.

Om du vill resa till Kanada utan eTA eller visum så måste du ha ett giltigt kanadensiskt pass, eller få godkännande för dina specifika omständigheter (se nedan).

Ett kanadensiskt pass ger resenären rätten att åka till landet utan att behöva ansöka om eTA eller besöksvisum. Det kanadensiska passet måste vara giltigt och ha en giltighetstid som är längre än tiden du planerar att vistas i Kanada innan du återvänder till ett icke-kanadensiskt hemland.

Som kanadensisk medborgare och medborgare i ett annat land kan jag resa till Kanada med ett pass som inte utfärdats av Kanada?

Kanadensiska medborgare, inklusive personer som har flera medborgarskap, måste för att kunna resa till Kanada ha giltiga kanadensiska pass. Det finns dock specifika omständigheter då kanadensiska medborgare kan resa till Kanada utan kanadensiska pass.

Omgående avresedatum – Om en kanadensisk medborgare ska resa till Kanada inom ett par dagar, eller om de är på flygplatsen och inte har ett kanadensiskt pass, så kan de ansöka om särskilt tillstånd. Om de får ett godkänt särskilt tillstånd så kan de stiga ombord ett flygplan till Kanada med ett icke-kanadensiskt pass så länge det passet är giltigt.

Amerikansk-kanadensiska medborgare – Personer som reser till Kanada med giltiga amerikanska pass behöver inte ha kanadensiskt pass, kanadensiskt visum eller eTA. Amerikanska medborgare, inklusive amerikansk-kanadensiska medborgare, måste dock ha med sig lämplig legitimation och säkerställa att de följer de grundläggande reglerna och kraven för att resa till Kanada.

Som amerikansk medborgare, vad visar jag upp vid den kanadensiska gränsen?

Amerikanska medborgare, inklusive amerikansk-kanadensiska medborgare, måste tillhandahålla lämplig legitimation och säkerställa att de följer de grundläggande reglerna och kraven för att resa till Kanada. Personer som reser med giltigt amerikanskt pass måste inte ha ett kanadensiskt pass, kanadensiskt visum eller eTA för att resa till Kanada.

Jag är amerikansk medborgare, och även medborgare i ett annat land. Måste jag ansöka om eTA?

Nej, du måste inte ansöka om eTA för att resa till Kanada om du har ett giltigt amerikanskt pass.

Amerikanska medborgare, inklusive amerikansk-kanadensiska medborgare, måste ha med sig lämplig legitimation och uppfylla de grundläggande reglerna och kraven för att resa till Kanada. Personer som reser med giltiga amerikanska pass måste inte ha kanadensiskt pass, kanadensiskt visum eller eTA för att resa till Kanada.

Jag har permanent uppehållstillstånd och ”green card” i USA. Vilka dokument behöver jag för att ansöka om eTA?

När du ansöker om eTA måste du ha ett pass från landet där du är medborgare samt bevis på att du har ett permanent uppehållstillstånd, såsom ett giltigt amerikanskt ”green card” eller giltigt dokument med ADIT-stämpel (Alien Documentation Identification and Telecommunications System).

När du gör en eTA-ansökan anger du ditt ”green card”-nummer eller numret för din ADIT-stämpel i fältet för kortnummer för personer med permanent uppehållstillstånd i USA.

Vad du behöver ha med dig till flygplatsen - Ett eTA är elektroniskt länkat till ett pass, så du behöver inte skriva ut dokumentation som bevis på att du har en godkänd eTA-ansökan. För att stiga ombord en flight till Kanada så måste du ha med dig passet som du använde i din eTA-ansökan samt bevis på ditt permanenta uppehållstillstånd i USA, såsom ett giltigt ”green card” eller ett pass med en giltig ADIT-stämpel.

Jag har permanent uppehållstillstånd i USA och ”green card”, men mitt hemland vill inte utfärda ett pass. Kan jag skicka in en eTA-ansökan med annan typ av legitimation?

Ja, det kan du. Om du har permanent uppehållstillstånd i USA och ett ”green card” och om du inte kan få ett pass från ditt hemland på grund av att myndigheter där inte utfärdar pass till personer som har permanent uppehållstillstånd i andra länder så kan du skicka in en eTA-ansökan med amerikanskt resedokument för flyktingar, I-571, eller tillstånd för att återvända till USA, I-327.

Om du ansöker utan pass kan du ange numret på ditt resedokument istället för passnumret i det motsvarande fältet. En elektronisk länk skapas då mellan resedokumentet och din eTA-ansökan.

Om din eTA-ansökan godkänns kan du sedan resa till Kanada utan att behöva ansöka om visum. Vänligen notera att oberoende av hur du reser till Kanada så måste du alltid ha med dig ditt giltiga ”green card” för att visa att du har permanent uppehållstillstånd i USA.

Jag har permanent uppehållstillstånd i USA och ett ”green card”. Jag ska resa till Kanada med bil. Måste jag ansöka om eTA?

Nej, du måste inte ansöka om eTA om du reser till Kanada med bil eller fartyg. eTA krävs endast för resenärer som flyger till Kanada.

När du reser till Kanada bör du dock alltid ta med bevis på att du har permanent uppehållstillstånd i USA, såsom ett giltigt ”green card” eller en ADIT-stämpel (Alien Documentation Identification and Telecommunications System) i ditt pass.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA