Showing Articles for "Kanada inresekrav"

Resurser för kanadensiskt eTA

Kan jag ansöka om ett eTA-tillstånd i Kanada om jag har ett hälsoproblem?

Ändrat: Nov 15, 2023 | Tags: Kanada eTA behörighet, Kanada inresekrav

Ett av de viktigaste ansvarsområdena för Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Kanadas invandringsmyndighet, är att skydda den kanadensiska allmänhetens hälsa. För att stödja detta mål samlar IRCC in medicinsk information från potentiella invandrare och kan hindra personer som tros ha farliga tillstånd från att immigrera till landet. Samma restriktioner gäller…

Att resa till Kanada under graviditet

Ändrat: Sep 21, 2021 | Tags: Kanada inresekrav, Reser under graviditeten

Att resa under graviditeten kan vara svårt på grund av riskerna och utmaningarna som resan medför. Men med lite förberedelser kan du göra det tryggare och enklare. En av de vanligaste anledningarna till att gravida kvinnor inte reser är att vissa infektioner kan finnas på resmålet och att man kan utveckla komplikationer som kan påverka förlossningen. Du kan ta reda på mer om möjliga risker genom…