Säkerheten ombord när du flyger till Kanada

Ändrat: jan 09, 2024 | Etiketter: Flygsäkerhet

Flygbesättningen och kabinpersonalen har en viktig roll när det gäller att garantera din säkerhet under flygresor. Besättningen ser till att du kommer säkert fram till din destination, medan kabinpersonalen ser till att miljön är säker och att passagerarna snabbt kan evakueras från flygplanet om det behövs. Oavsett om det gäller en lokal flygning i Kanada eller en internationell flygning är det viktigt att se till att du förstår alla säkerhetsfunktioner i ett flygplan, som var nödutrustningen finns och hur den används, och evakueringsrutinerna när det uppstår en nödsituation.

Att flyga till Kanada, liksom alla flygresor, kräver att vissa säkerhetsprotokoll följs för att garantera en säker och bekväm resa. Med flygbranschens stränga säkerhetsstandarder spelar passagerarna också en avgörande roll för att upprätthålla sin egen säkerhet och säkerheten för andra ombord. Den här artikeln går igenom de olika aspekterna av säkerhet under flygning och ger insikter och tips för resenärer som flyger till Kanada.

In-flight safety when flying to Canada
Säkerhet under flygning när du flyger till Kanada

Förståelse för flygsäkerhetsbestämmelser

Innan vi går in på specifika säkerhetsrutiner är det viktigt att känna till vilken roll flygsäkerhetsföreskrifterna spelar. Dessa är riktlinjer och förfaranden som fastställts av luftfartsmyndigheter, som Transport Canada och International Civil Aviation Organization (ICAO), för att standardisera och förbättra säkerheten vid flygresor. Dessa bestämmelser omfattar allt från flygplansunderhåll och utbildning av besättningen till nödrutiner och passagerarnas uppförande. Flygbolag som flyger i och till Kanada är skyldiga att följa dessa stränga bestämmelser, vilket garanterar högsta möjliga säkerhetsstandard.

Säkerhetsåtgärder före flygning

Att välja rätt flygbolag

Det första steget mot en säker flygupplevelse börjar med att välja ett välrenommerat flygbolag. De flesta flygbolag som flyger till Kanada har en stark säkerhetsprofil, men det är alltid en bra idé att göra en snabb kontroll. Resurser som webbplatsen Airline Ratings ger insikter om flygbolagens säkerhetsbetyg och produktutbud.

Förstå säkerhetspolicyer

Före flygresan bör du bekanta dig med flygbolagets specifika säkerhetspolicy. Detta inkluderar bagagerestriktioner, förbjudna föremål och incheckningsförfaranden. Många flygbolag tillhandahåller denna information på sina webbplatser eller via sina kundtjänstkanaler.

Säkerhetspraxis ombord

Lyssna på säkerhetsgenomgångar

En av de viktigaste säkerhetsrutinerna under en flygning är att lyssna på kabinpersonalens säkerhetsgenomgång före flygningen. Även om du flyger ofta är det viktigt att du lyssnar noga eftersom säkerhetsrutinerna kan variera mellan olika flygplanstyper och flygbolag.

Användning av säkerhetsbälte

Av säkerhetsskäl rekommenderar Transport Canada att du använder säkerhetsbältena under hela flygningen, även om skylten för säkerhetsbältet är släckt. En inaktiv skylt för säkerhetsbälte visar bara att du får lämna din plats tillfälligt.

Den främsta orsaken till att passagerare och besättning skadas under flygning är luftturbulens, även om det är sällsynt. Luftturbulens är främst ett resultat av skillnader i atmosfäriskt tryck, jetströmmar, kall- eller varmfronter, åskväder eller berg. Sådana incidenter inträffar utan förvarning.

Du måste hålla säkerhetsbältena fastspända under start, vid landning, under turbulens och vid varje annat tillfälle när besättningsmedlemmarna anser det nödvändigt. Säkerhetsbältena i ett flygplan skiljer sig från dem du är van vid i en bil, så se till att ditt bälte kan spännas fast enkelt, justeras hårt och lossas snabbt. Ett vanligt misstag som passagerare gör är att spänna fast säkerhetsbältet runt midjan istället för runt höfterna. Passagerare som behöver en förlängning av säkerhetsbältet bör informera flygbolaget före flygets avgångstid.

Säkerhetsfunktioner Kort

De flesta flygbolag placerar ett kort med säkerhetsfunktioner i flygplansfickan för att ge passagerarna viktig information om säkerhetsfunktionerna i det flygplan de har gått ombord på. Informationen handlar främst om hur man använder nödutgången och nödutrustningen i händelse av en nödsituation. Du bör läsa kortet och se till att du förstår allt om säkerhetsdetaljerna eftersom olika flygplan kan ha olika manövrering av utgången, eller så kan manövreringen av den främre utgångsdörren skilja sig från manövreringen av den bakre utgången på samma flygplan. Att förstå säkerhetsdetaljerna hjälper dig att säkerställa en säker evakuering i händelse av en nödsituation.

Andra instruktioner i kortet med säkerhetsdetaljer inkluderar en guide om hur man förbereder sig för kollision. Positionen "brace for impact" är känd för att hjälpa passagerare och besättningsmedlemmar att öka sina chanser att överleva och minska risken för skador i nödsituationer.

Det bästa sättet att förbereda sig för kollision är att placera kroppen mot den yta som du troligen kommer att träffa vid en kollision. Att ha kroppen nära ytan minskar intensiteten i stöten och minimerar därmed de skador du kan få. Vilket stöd som är bäst beror på faktorer som dina fysiska begränsningar, din storlek och flygplanets inredning. Du bör också ta hänsyn till kraschkraften, typen av nödsituation och omfattningen av nödsituationen.

Hantering av handbagage

Korrekt förvaring av ditt handbagage är avgörande för säkerheten. För större föremål bör du använda fack i taket, medan mindre föremål kan placeras under sätet framför dig. Se till att gångar och utgångar är fria från bagage för att undvika snubbelrisker eller blockeringar i händelse av en nödsituation.

Hantering av turbulens

Turbulens är vanligt förekommande under flygningar och är i allmänhet ingen anledning till oro. Det kan dock innebära en risk för skador om passagerarna inte sitter på sina platser med säkerhetsbältena fastspända. Under turbulens ska du sitta kvar och följa besättningens instruktioner.

Syrgasmasker

De flesta kommersiella flygningar har syrgasmasker som fälls ut automatiskt när det sker en dekompression. Syrgasflödet startar först om du drar ner masken. Bär masken runt hela munnen och näsan och säkra dess position genom att fästa det elastiska bandet bakom huvudet. Syret flödar till masken även om påsen inte blåses upp. Om du sitter bredvid en person som kan behöva hjälp, t.ex. en funktionshindrad, äldre person eller ett barn, bör du börja med att sätta på dig din mask innan du hjälper personen. Ta inte av dig masken om du inte uppmanas av en besättningsmedlem.

Sittplatser på utgångsraden

Passagerare som sitter nära nödutgången har ansvar för att öppna utgången när det uppstår en nödsituation. Så om du sitter på den positionen bör du vara mer uppmärksam och be om en förklaring till de saker du inte förstår. Om du tvivlar på din förmåga att hjälpa till i en nödsituation ska du begära att få byta plats.

Nödutgångar

Olika flygplan har sina nödutgångar på olika platser. Kontrollera din sittplats närhet till utgångarna för att veta vilken riktning du ska följa och evakuera planet så fort som möjligt i händelse av en nödsituation. Du bör alltid följa besättningsmedlemmarnas instruktioner under evakueringen.

Evakuering i nödsituationer

Under en nödevakuering ska du lämna kvar ditt bagage och göra som besättningen säger. Att försöka bära bagaget från bagageutrymmet eller under sätet kommer att fördröja evakueringen och därmed utsätta dig själv och andra för fara. Du kan också minska risken för vanliga skador under nödevakueringar genom att bära säkrare kläder och skor.

Hälsoaspekter under flygning

Alkohol

Alkohol har en negativ inverkan på hur vår kropp fungerar och hur vi beter oss genom att minska hjärnans förmåga att utnyttja syre och försämra din reaktion på tid, ditt omdöme, din slutledningsförmåga och ditt minne. Effekterna är ännu värre under flygning än vid havsnivå. För att främja måttfullhet under flygningen kan flygbolagen förbjuda dig att gå ombord på planet om du verkar berusad.

Håll dig hydrerad och välnärd

Kabinluften kan vara torr, så det är viktigt att hålla sig hydrerad genom att dricka vatten regelbundet. Undvik överdriven konsumtion av alkohol eller koffein, eftersom det kan leda till uttorkning. Att äta lätta och näringsrika måltider kan också bidra till att bibehålla ditt välbefinnande under flygresan.

Rörelse och stretching

På långdistansflygningar till Kanada kan risken för djup ventrombos (DVT) öka om du sitter i samma ställning under en längre period. Det är tillrådligt att resa sig, sträcka på sig och gå längs gångarna med jämna mellanrum när det är säkert att göra det.

Hantera lufttryck och obehag i öronen

Förändringar i kabintrycket under start och landning kan orsaka obehag i öronen. Tekniker som att gäspa, svälja eller tugga tuggummi kan hjälpa till att utjämna trycket. För spädbarn kan det vara bra att suga på en flaska eller napp.

Förfaranden vid nödsituationer

Känna till närmaste utgång

Identifiera alltid den närmaste utgången till din plats och tänk på att den kan finnas bakom dig. Räkna antalet rader till närmaste utgång som referens i händelse av att sikten försämras under en nödsituation.

Gå igenom säkerhetskortet

Varje säte är utrustat med ett säkerhetskort som illustrerar de specifika säkerhetsfunktionerna och procedurerna för flygplanet. Ta några minuter på dig att läsa igenom kortet före start.

Följ besättningens instruktioner

I en nödsituation kommer kabinpersonalen att ge instruktioner om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer deras anvisningar snabbt och lugnt. Kom ihåg att besättningens främsta mål är att garantera alla passagerares säkerhet.

Psykiskt välbefinnande och komfort

Hantera ångest inför flygresan

För den som upplever ångest eller obehag under flygresan finns det flera strategier som kan hjälpa till att hantera dessa känslor. Djupa andningsövningar, lyssna på musik eller ägna sig åt aktiviteter som att läsa eller titta på film kan vara till hjälp. Att informera kabinpersonalen om din ångest kan också säkerställa att du får extra stöd vid behov.

Säkerställa komfort

Bekväma kläder och saker som nackkudde, filt och brusreducerande hörlurar kan förbättra din komfort under flygresan. Dessa små förberedelser kan göra stor skillnad, särskilt på långdistansflygningar till Kanada.

Kom ihåg att du inte flyger ensam

Alla behöver känna sig trygga under flygresan, vilket innebär att ingen får bete sig på ett sätt som hotar besättningens eller andra passagerares säkerhet. Några av de oacceptabla beteendena under flygning inkluderar trakasserier, åsidosättande av rökregler, verbala kränkningar, fysiska angrepp, underlåtenhet att följa besättningens instruktioner, sexualbrott och olämpligt uppförande. Om sådant beteende förekommer kan besättningen besluta att avleda flygplanet och överlämna ärendet till polisen vid ankomsten. Ett sådant brott är straffbart enligt lag.

Slutsats

Att upprätthålla säkerheten under flygningen är ett delat ansvar mellan flygbolaget och dess passagerare. Genom att förstå och följa säkerhetsföreskrifterna, ta hänsyn till hälsoaspekter och förbereda sig för eventuella nödsituationer kan resenärerna bidra till en säker och trevlig flygupplevelse. När du påbörjar din resa till Kanada bör du ha dessa säkerhetstips i åtanke för en stressfri och säker flygresa. Kom ihåg att nyckeln till en lyckad resa inte bara är att nå din destination, utan att göra det på ett säkert och bekvämt sätt.