Kan jag få ett godkänt kanadensiskt eTA om jag har ett kriminellt förflutet?

Ändrat: Mar 10, 2020 | Tags: Kanada inträdeskrav, Kanada eta kriminalregister

Inledning

Sökande som har ett kriminellt förflutet och som vill resa till Kanada för turism, tjänsteresor eller transitering med hjälp av landets elektroniska system för resetillstånd (electronic Travel Authorization, eTA) bör vara medvetna om vilka frågor som ställs när de ansöker. Som tur är så tillåter eTA (till skillnad från andra webbaserade system för resetillstånd) att man förtydligar sina svar på frågorna och att man tillhandahåller vidare dokumentation eller bevis när det behövs.

eTA-frågan om kriminellt förflutet

Sökande som fyller i blanketten för kanadensiskt eTA måste svara på följande fråga om sitt kriminella förflutna:

”Har du någonsin begått, arresterats för, åtalats för, eller blivit dömd för någon kriminell handling i något land/territorium?”

Personer med arrester, åtal eller fällande domar bör svara ”ja” på frågan och ange ytterligare information som IRCC kan kontrollera. IRCC ber även sökande att ange andra brott, även om de inte har orsakat arrest, åtal eller fällande domar. Sökande bör komma ihåg att denna fråga täcker brott som begåtts i hela världen, inte endast i deras hemland eller i Kanada. De kanadensiska myndigheterna har åtkomst till ett antal olika databaser och brottsregister, såsom Interpol och brottsbekämpande myndigheter i USA, Europa och andra delar av världen. Alltså bör sökande inte försöka att missleda IRCC eller uppge falsk information om de har ett brottsligt förflutet.

Om man svarar ”ja” på frågan ovan så måste man ange uppgifter om ens kriminella förflutna i blanketten. Dock är det möjligt att svaren inte är tillräckliga för att behandla ansökan. I dessa fall kontaktar det kanadensiska ministeriet för invandring, flyktingar och medborgarskap (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC) personen och ber dem att tillhandahålla bevis på avtjänade straff. IRCC skickar denna förfrågan i en form som kallas för en GCKey-förfrågan (eller en GCKey request).

Vad är en GCKey-förfrågan och när behöver jag en GCKey?

En GCKey fungerar som digital identifiering och används av Kanadas regering för att hantera kanadensiska eTA- och visumansökningar. En GCKey låter sökande använda IRCC:s webbtjänster för att skicka in dokument och annan information. När IRCC ber om dokument genom en GCKey-förfrågan anger de specifikt vad som krävs. Till exempel kan de be om bevis på ett avtjänat straff eller ett utdrag från belastningsregistret i personens hemland eller stad. Sökande kan välja att tillhandahålla mer än vad som specifikt krävs i en GCKey-förfrågan. Till exempel har vissa sökande valt att skicka in oberoende rättsliga utlåtanden gällande deras kriminella förflutna för att på så sätt stödja sina ansökningar. Du bör svara på en GCKey-förfrågan så snart som möjligt; om du inte svarar inom tidsramen som anges så avbryts din ETA-ansökan.

Kan jag resa till Kanada med eTA om jag har en narkotikadom?

Ja, det är möjligt att din eTA-ansökan kan godkännas, även om du tidigare har dömts för innehav eller försäljning av narkotika. Du måste då beskriva vad domen var för och när du dömdes. Du kan ange information om eventuell dom när du gör din ansökan och kommer sannolikt även att få en GCKey-förfrågan som ber dig att skicka in vidare dokumentation och bevis.

Kan jag resa till Kanada med eTA om jag har fällts för rattfylleri?

Ja, det är möjligt att din eTA-ansökan kan godkännas även om du har fällts för rattfylleri. När du ansöker kan du ange uppgifter om din dom i blanketten. Om denna information inte är tillräcklig kan du får en GCKey-förfrågan om ytterligare uppgifter eller dokumentation.

Kan jag resa till Kanada med eTA om jag har dömts för misshandel?

Ja, det är möjligt att din eTA-ansökan kan godkännas, beroende på omständigheterna runt din häktning eller din dom. Det är sannolikt att du får en GCKey-förfrågan men bör ändå beskriva domen eller häktningen detaljerat på din ansökan.

Kan jag resa till Kanada med eTA om jag har en villkorlig dom eller om jag har avtjänat mitt straff?

Ja, det kan du i vissa fall, men du måste ange brottet du dömdes för när du fyller i din ansökan. IRCC kontaktar dig sedan förmodligen med en GCKey förfrågan om ytterligare information om din dom baserat på ditt svar.

Hur skaffar jag ett utdrag från belastningsregistret?

Den kanadensiska regeringens webbsida har ett webb-verktyg med information om hur man skaffar utdrag ur belastningsregistret i de flesta länderna. I Sverige kan du använda polisens webbtjänst för att begära utdrag från belastningsregistret. Här kan du använda tjänsten för att begära utdrag från belastningstjänsten att använda utomlands: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/anvanda-registerutdraget-utomlands/. Om du har fått en GCKey-förfrågan, eller om du ska inkludera ett utdrag från belastningsregistret med din ansökan, bör du ladda upp utdraget med hjälp av en molntjänst (till exempel DropBox or GoogleDrive) och inkludera länken.

Kan jag resa till Kanada utan eTA eller visum om min ansökan nekas?

Nej. Om du inte har ett giltigt kanadensiskt eTA eller visum så får du inte stiga ombord ett flygplan för att resa till Kanada.

Faktorer som påverkar eTA-sökande med kriminellt förflutet

Listan nedan är inte komplett, men inkluderar information om viktiga faktorer som IRCC bedömer när en person med kriminellt förflutet gör en eTA-ansökan.

  • Domens datum och hur många år som har gått sedan personen begick ett brott
  • Sökandes ålder då de arresterades eller dömdes
  • Huruvida personen är registrerad kriminell hos INTERPOL eller i annan internationell databas
  • De samhällsmässiga effekterna av brottet
  • Huruvida det var ett våldsamt brott
  • De kriminella handlingarnas monetära värde eller skadestånd som orsakats
  • Sökandes rehabilitering efter domen
  • Huruvida, och hur, sökande har bidragit till samhället efter sin dom

Sammanfattning

Personer som vill ansöka om kanadensiskt eTA och som har ett kriminellt förflutet kan trots detta få godkänt på sina eTA-ansökningar. IRCC låter sökande ange omständigheterna runt deras häktning eller dom i eTA-blanketten. Svaren som de anger i eTA-blanketten samt eventuella uppgifter eller dokument som skickas in via en GCKey-förfrågan bedöms av IRCC när de behandlar personens eTA-ansökan.