Erbjuder Kanada Golden Visas?

Ändrat: nov 15, 2023 | Etiketter: Kanada Immigration, Kanada Visa

När man diskuterar invandringsprogram för investerare tar man ofta upp termen "Golden Visa", som hänvisar till uppehållstillstånd eller medborgarskap som beviljas genom betydande finansiella investeringar. Kanada har dock tekniskt sett inte ett "Golden Visa" -program som liknar de i länder som Portugal eller Cypern. Istället erbjuder det en samling affärs- och investerarinvandringsprogram som kan ge en väg till permanent uppehållstillstånd och eventuellt medborgarskap. Den här artikeln ger en djupgående förståelse för dessa program, deras funktion, ansökningsprocesser och behörighetskriterier.

Översikt över de kanadensiska investerarinvandringsprogrammen

Kanada erbjuder några framstående program för investerarinvandring, bland annat Start-Up Visa Program, Self-Employed Persons Program och olika Provincial Nominee Programs (PNP). Varje program har sina distinkta attribut och kvalifikationer.

Visumprogram för nystartade företag

Detta program riktar sig till innovativa entreprenörer som har potential att bygga företag i Kanada som är konkurrenskraftiga på global nivå och kan skapa jobb för kanadensare. Framgångsrika sökande kan säkra permanent uppehållstillstånd.

Program för egenföretagare

Detta program är utformat för individer som har relevant erfarenhet och avsikten, såväl som förmågan, att ge ett betydande bidrag till Kanadas ekonomi. Fokus ligger på kulturella aktiviteter, idrott eller jordbruksförvaltning.

Provinsiella nomineringsprogram (PNP)

Flera provinser har sina egna specifika invandringsprogram för investerare som riktar sig till personer som vill investera i en viss provins. Exempel på detta är Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) och British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP).

Hur fungerar dessa program?

Viseringsprogram för nystartade företag: Entreprenörer måste säkra stöd för sin uppstart från en utsedd organisation (riskkapitalfonder, ängelinvesterargrupper eller företagsinkubatorer). Startup-företaget måste också uppfylla ägarkraven och entreprenören måste uppfylla språk- och avvecklingsfondskraven.

Program för egenföretagare: Sökande måste uppvisa minst två års relevant erfarenhet inom de fem år som föregår ansökan. De ska också kunna bidra väsentligt till den kanadensiska ekonomin och uppfylla programmets urvalskriterier.

Provinsiella nomineringsprogram (PNP): Behörighetskriterierna för PNP-investerarprogram varierar beroende på den specifika provinsen. I allmänhet måste de sökande visa att de är villiga att bo och investera i provinsen, uppfylla den lägsta investeringströskeln och bidra till provinsens ekonomiska tillväxt.

Hur ansöker man till varje program?

Ansökningsprocesserna varierar mellan programmen. Men de involverar i allmänhet:

Intresseanmälan: Potentiella sökande uttrycker sitt intresse genom att skapa en onlineprofil eller skicka in en ansökan, tillhandahålla information om sina färdigheter, arbetslivserfarenhet, språkförmåga, utbildning och andra detaljer.

Bedömning och inbjudan: Kanadensiska immigrationsmyndigheter bedömer dessa profiler och inbjuder de högst rankade personerna att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Ansökan om permanent uppehållstillstånd: Inbjudna kandidater lämnar in en fullständig ansökan om permanent uppehållstillstånd. Ansökan kommer sedan att bedömas enligt Kanadas invandringslag.

Vem är behörig?

Även om behörighetskraven varierar för varje program, inkluderar gemensamma faktorer:

Investeringsförmåga

För Start-Up Visa-programmet måste företagare säkra en minsta investering på 200 000 CAD från en utsedd riskkapitalfond eller 75 000 CAD från en utsedd ängelinvesterargrupp. För PNP varierar minimibeloppen för investeringar från provins till provins.

Affärserfarenhet

För varje program krävs att de sökande kan uppvisa relevant affärs- eller ledarskapserfarenhet.

Språkkunskaper

Sökande måste visa kunskaper i engelska eller franska.

Avsikt att bosätta sig

Sökande måste visa avsikt att bosätta sig inom den provins eller det territorium som är associerat med det specifika programmet.

Behörighet till Kanada

Alla sökande måste vara behöriga för Kanada, vilket innebär att de inte har några kriminella register eller utgör ett hot mot Kanadas säkerhet.

Slutsats

Sammanfattningsvis, även om Kanada kanske inte har ett traditionellt "Golden Visa" -program, erbjuder det en mängd olika invandringsprogram för investerare som gör det möjligt för affärsmässiga individer att bidra till dess ekonomi och få permanent uppehållstillstånd. Dessa program är en del av Kanadas åtagande att främja ekonomisk tillväxt och innovation, vilket ger ett win-win-scenario för både investerare och den kanadensiska ekonomin. För alla som överväger dessa program rekommenderas det att rådgöra med immigrationsspecialister för att förstå den bästa vägen för din individuella situation.