Att resa till Kanada som fast bosatt

Ändrat: jan 08, 2024 | Etiketter: Permanent bosatt, Kanada eTA ansökningsformulär

För många innebär en resa till Kanada att man måste skaffa antingen visum eller ett elektroniskt resetillstånd(eTA), som visar att man är undantagen från visumkravet. De viktigaste undantagen från dessa regler är kanadensiska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd. Permanent bosatta kan bevisa sin status genom att visa upp ett giltigt permanent bosättningskort (PR-kort) när de reser in i landet. Att inte ha ett PR-kort betyder dock inte att du inte längre är permanent bosatt. Om du är permanent bosatt i Kanada men saknar PR-kort har du två huvudsakliga alternativ för att resa till Kanada.

Att resa till Kanada utan ett Permanent Resident-kort (PR-kort) är en situation som många personer hamnar i, oavsett om det beror på att kortet har förlorats, stulits eller gått ut. Att förstå de alternativa vägarna och de nödvändiga stegen att ta kan lindra stress och förvirring i samband med denna process.

Förståelse för PR-kortet

PR-kortets roll vid resor till Kanada

Ett PR-kort är det officiella beviset på din status som permanent bosatt i Kanada. Det krävs vanligtvis när du återvänder till Kanada med ett kommersiellt transportmedel, t.ex. flygplan, båt, tåg eller buss.

Varför du kanske inte har ett PR-kort

Situationer där du kanske inte har ett PR-kort inkluderar nya invandrare som inte har fått sitt kort ännu, nuvarande invånare vars kort har gått ut eller tappats bort, eller de som lämnade Kanada utan sitt kort.

Alternativa dokument för resor

Resedokument för permanent uppehållstillstånd (PRTD)

Det vanligaste alternativet till ett PR-kort för att resa in i Kanada igen är ett Permanent Resident Travel Document. Detta är ett engångsdokument som bevisar din status som permanent bosatt.

Ansök om ett PRTD

För att ansöka om ett PRTD måste du kontakta närmaste kanadensiska viseringskontor när du befinner dig utanför Kanada. I ansökningsprocessen ingår att skicka in bevis på din status som permanent bosatt och förklara din situation.

Resedokument för en enda resa

I sällsynta fall, t.ex. för flyktingar eller statslösa personer, kan ett Single Journey Travel Document utfärdas. Detta dokument ger också rätt till en engångsresa till Kanada.

Förberedelser inför din resa

Kontrollera din behörighet

Innan du påbörjar ansökningsprocessen för ett PRTD eller annat dokument bör du kontrollera att du fortfarande är berättigad till permanent uppehållstillstånd. Detta innebär vanligtvis att du har varit fysiskt närvarande i Kanada i minst 730 dagar under de senaste fem åren.

Samla in nödvändig dokumentation

Förbered dokument som styrker din status som permanent bosatt, din identitet och din anknytning till Kanada. Dessa kan inkludera kopior av ditt utgångna PR-kort, identitetshandlingar och bevis på anknytning till Kanada.

Ansökningsprocessen

Steg-för-steg-guide för PRTD

  1. Hitta närmaste visumkontor: Leta reda på det kanadensiska viseringskontor som betjänar din region.
  2. Fyll iansökan: Fyll i ansökningsformuläret för ett PRTD, som finns på webbplatsen för Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC).
  3. Skicka in styrkandehandlingar: Lämna in nödvändiga handlingar för att styrka din status och identitet.
  4. Betalaavgiften: Betala behandlingsavgiften för PRTD-ansökan.
  5. Vänta på behandling: Handläggningstiderna kan variera, så planera därefter.

Överväganden för handläggningstid

Handläggningstiderna kan vara långa, beroende på viseringskontorets arbetsbelastning och ditt specifika fall. Det är viktigt att ansöka i god tid före ditt planerade resedatum.

Resa till Kanada

Vid ankomsten

När du anländer till Kanada med ett PRTD eller annat resedokument kommer du att gå igenom den vanliga tull- och immigrationsprocessen. Var beredd att visa upp dina dokument och svara på frågor om din frånvaro från Kanada.

Efter ankomsten till Kanada

Förnya eller ansöka om ett nytt PR-kort

När du är tillbaka i Kanada ska du ansöka om ett nytt PR-kort så snart som möjligt om du fortfarande inte har något PR-kort eller om det har gått ut. Denna process omfattar en separat ansökan och annan dokumentation.

Särskilda situationer

Resa med barn

Om du reser med barn som är permanent bosatta ska du se till att de också har de nödvändiga resehandlingarna.

Förlorat eller stulet PR-kort

Om ditt PR-kort tappas bort eller blir stulet utanför Kanada ska du anmäla det till den lokala polisen och till närmaste kanadensiska viseringskontor. Detta kommer att vara ett viktigt steg i din ansökan om ett PRTD.

Vad händer om jag inte uppfyller bosättningskraven?

Om du inte har uppfyllt bosättningskravet kommer du inte att kunna resa in i Kanada som permanent bosatt. Du kan dock fortfarande resa in i Kanada med ett visum eller eTA, på samma sätt som alla andra resenärer från ditt land.

För att göra detta måste du avstå från din status som permanent bosatt. Detta är ett frivilligt förfarande där du förklarar att du inte vill fortsätta att vara permanent bosatt i Kanada. Du behöver inte besöka ett visumansökningscenter, utan kan ladda ner blanketterna och skicka dem per post. När du har bekräftat att du inte längre är permanent bosatt i Kanada kan du ansöka om ett eTA eller visum precis som alla andra som vill resa till Kanada.

Att avsäga sig sin permanenta uppehållsrätt är ett stort steg, men det är det bästa valet om du inte uppfyller uppehållskravet eller inte längre vill bo i Kanada på lång sikt. Du kan inte resa till Kanada utan att antingen ansöka om ett PRTD eller ge upp din status som permanent bosatt, och uppsägningsprocessen är enklare, snabbare och billigare än att ansöka om ett PRTD, få ett avslag och vänta på att överklagandeperioden ska löpa ut.

Oavsett om du är en permanent bosatt som inte längre har ett PR-kort eller en som har bestämt sig för att bosätta sig permanent någon annanstans, finns det metoder tillgängliga för dig att resa till Kanada. För att säkerställa bekymmersfri framtida resa måste du bara välja den väg som är rätt för dig.

Slutsats

Att resa till Kanada utan ett PR-kort kan vara en komplex process, men det är hanterbart med rätt information och förberedelser. Att förstå dina alternativ, t.ex. att ansöka om ett PRTD, och de nödvändiga stegen är nyckeln till en lyckad återresa till Kanada. Kom ihåg att planera i förväg, särskilt när det gäller handläggningstider, och se till att du uppfyller kraven för att behålla din status som permanent bosatt. Med noggrann planering och efterlevnad av riktlinjerna kan din resa tillbaka till Kanada bli smidig.