Att resa till Kanada med medicinsk utrustning

Ändrat: May 28, 2022 | Tags: Gränssäkerhet, Flyger till Kanada, Flygsäkerhet

Resenärer som behöver medicinsk utrustning måste vara medvetna om vilka regler som gäller för flygresor till Kanada. Det första steget är att kontakta din läkare. Om du är osäker bör du fråga dem om det är säkert för dig att resa och att gå igenom säkerhetskontrollernas metalldetektorer. Du bör även samla relevanta medicinska dokument såsom bevis på recept eller tillstånd, då du kan behöva dessa dokument under resan.

Planera inför din resa

Flygbolag har stränga regler för handbagage. Vanligtvis får du ta med dig högst två väskor som handbagage. Dock gäller inte denna gräns för rörelsehjälpmedel, medicinsk utrustning eller liknande. Om du reser med batteridrivna rörelsehjälpmedel eller en batteridriven rullstol är det viktigt att informera flygbolaget om detta. Du bör även informera dem om du behöver assistans för att ta dig till gaten och stiga ombord.

Vissa flygplatser har säkerhetskontroller specifikt för personer med funktionsnedsättningar och familjer. Välj om möjligt denna kontroll om du har en funktionsnedsättning eller behöver assistans, då personalen har utbildats för att tillgodose dessa typer av behov. Se till att informera personalen om du har rörelsehjälpmedel, en protes eller ett medicinskt implantat som kan påverkas av eller trigga magnetfälten i säkerhetskontrollens metalldetektorer.

Pacemakers och andra medicinska apparater

Resenärer som har en insulinpump, pacemaker och/eller andra medicinska apparater bör informera personalen om detta när de kommer fram till säkerhetskontrollen. Den medicinska informationen du har med dig kan hjälpa dig att bekräfta ditt tillstånd. Om ytterligare kontroller krävs ordnar säkerhetspersonalen så att detta kan utföras i ett avskilt rum på flygplatsen.

Att flyga med sprutor

För vissa tillstånd och sjukdomar måste resenärer ta med sig sprutor och nålar. Om du har denna typ av tillstånd eller sjukdom bör du ta med dig dokumentation som stöder detta. Du kan även ta med dig ett stämplat brev från din läkare eller vårdcentral. I vissa länder är det vanligt att resenärer tillfrågas om sprutor och nålar av personal på flygplatsen och i säkerhetskontrollen. Om du inte har en rimlig förklaring till sprutor och nålar i din väska kan detta orsaka problem.

Om de krävs av medicinska skäl får du bära sprutor och nålar i ditt handbagage. Om du behöver ta med dig sprutor och nålar bör du gå till webbsidan för Canadian Air Transport Security Authority, där du kan se vilka dokument som krävs. Se även till att kontrollera flygbolagets regler då deras policyer kan skilja sig åt beroende på bolag och land.

Säkerhetskontroller och stomianordningar

Innan du går igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen bör du informera personalen om att du har en stomipåse eller stomianordning. Du bör även visa dokumentation om detta i form av ett brev från din läkare. Du måste inte uppvisa dokumentation, men det hjälper till att göra processen enklare. Som sagt kan du undersökas i ett privat rum om vidare kontroller krävs.

Du kan packa din stomipåse och dess tillbehör (såsom påsar och flänsar) i handbagaget som kontrolleras i säkerhetskontrollen. Flänsar bör förberedas, det vill säga att du (om nödvändigt) ska klippa till dem inför resan. Detta är särskilt viktigt om du kan behöva dem under flygresan.

Tubpasta undantas från begränsningarna för vätskor. Dock måste du visa upp tuberna i säkerhetskontrollen genom att ta ur dem ur ditt handbagage.

Ytterligare medicinska föremål och rörelsehjälpmedel som tillåts i säkerhetskontrollen inkluderar:

 • Rullstolar
 • Talande displayer
 • Skotrar
 • Displayer med punktskrift
 • Kryckor
 • Diabetesrelaterade föremål, utrustning och medicin
 • Käppar
 • Mediciner
 • Rollatorer
 • Verktyg för proteser
 • Proteser
 • CO2-koncentration och syrgas för personlig användning
 • Gips
 • Personlig extra syrgas
 • Stöd och spjälor
 • Verktyg för att ta isär/montera rullstol
 • Stödanordningar
 • Cochleaimplantat
 • Servicedjur
 • Hörapparater
 • CPAP-respiratorer och -apparater. Vattnet i CPAP-apparaten exkluderas även från flygbolagets gränser för vätska.
 • Sömnapnémaskiner
 • Apparater som förstärker syn eller hörsel
 • Ortopediska skor
 • Adaptiv eller assisterande utrustning
 • Externa medicinska apparater
 • Andra objekt som rör funktionsnedsättning eller sjukdom samt relaterad medicinsk utrustning

Medicinskt godkännande och varsel

Alla resenärer som behöver batteridriven medicinsk utrustning under flygresan ska kontakta flygbolaget senast 48 timmar innan avresan. För vissa medicinska apparater, såsom ventilatorer, krävs medicinskt godkännande.

Det är viktigt att notera att medicinskt godkännande inte krävs för resenärer med BPAP- eller CPAP-apparater som behandlar sömnapné. Dock bör du kontakta ditt flygbolag om du vill ta med dig apparaten i handbagaget, även om du inte planerar att använda den under flygresan.

Ytterligare information om att resa med batteridriven medicinsk utrustning

Extrabatterier

Du bör fråga ditt flygbolag om vilka typer av enheter och batterier som får tas med i bagaget. Om du behöver ta med dig extrabatterier ska de vara packade så att de inte kan skadas eller kortslutas. Du kan till exempel lägga varje batteri i en separat plastpåse eller skyddande påse och tejpa för dess poler. Du kan även ta med extrabatterierna i deras ursprungliga förpackning.

Icke-slutna batterier

Incheckat bagage: Icke-slutna batterier som ska användas med en batteridriven medicinsk apparat får inte tas med i det incheckade bagaget. Om det inte är möjligt att avgöra huruvida ett batteri är slutet eller ej behandlas det som ett icke-slutet batteri av flygbolaget.

Handbagage: Du får ta med icke-slutna batterier i ditt handbagage. Dina packade batterier ska förvaras under stolen under hela flygresan. Ytterligare regler för packning kan gälla. Kontakta ditt flygbolag för att fråga dem om hur du bör packa icke-slutna batterier.

Sammanfattning

Om du behöver ta med dig medicinsk utrustning på resan måste du se till att den följer säkerhetsregler samt flygbolagets regler. Om du är osäker på om ett objekt följer reglerna bör du kontakta flygbolagets kundservice för vidare information. När du reser med medicinsk utrustning eller medicin bör du ta med dig tillräckligt mycket för hela resan, då det kan bli komplicerat eller dyrt att få samma mediciner eller utrustning i Kanada.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA